Deelnemende scholen

Achtkarspelen - De Balkwar
Boarnsterhim - De Trije Doarpenskoalle
Bolsward - OBS De Blinker
Dantumadeel - Dr. J. Botkeschool
Dongeradeel - CBS De Bron
Ferwerdadiel - Op ‘e Trije
Franekeradeel - OBS Kleijenburg
Gaasterlan-Sleat - CBS De Bolster
Harlingen - Jan Ligthartschool
Heerenveen - CBS De Pream
Het Bildt - ’t Fonnemint
Kollumerland - OBS Van Heemstra
Leeuwarden - Maximaschool
Leeuwarderadeel - OBS De Homeie
Lemsterland - OBS De Meerpaal
Littenseradiel - OBS De Opslach
Menaldumadeel - BS Eben Haezer
Nijefurd - OBS De Welle
Ooststellingwerf - CBS De Akker
Opsterland - OBS De Jasker
Skarsterlan - L. Luchtenveldschool
Smallingerland - ’t Tweespan
Sneek - OBS De Oudvaart
Weststellingwerf - De Oosterbrink
Wunseradiel - OBS De Utskoat
Wymbritseradiel - CBS De Twine

terug

 

Terug naar het begin
Over het project KlasseVerhalen
Waarom vluchten mensen?
De feiten
Hoe schrijf je een leuk artikel

VluchtelingenWerk Fryslân

Lees hier alles over fotograferen
Download hier foto's voor je artikelen
Belangrijke adressen

Nu is het